Ποιήεσσα Ρόδος-2ο Πειραματικό Ρόδου

Ποιήεσσα Ρόδος-2ο Πειραματικό Ρόδου
Μεσαιωνική Πόλη

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Το 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου ως Αειφόρο Σχολείο και η σύνδεσή του με εναλλακτικές μορφές τουρισμού!!!Η σχολική μας μονάδα  μεταμορφώνεται σε αειφορικό σχολείο ,έχοντας θέσει ως σκοπό   την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των μαθητών μας -στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός παγκόσμιου ενεργού πολίτη -   επιδιώκοντας   να αναδείξουμε καλές πρακτικές που θα οδηγούν στην αρμονική συνύπαρξη φύσης και ανθρώπου.

  Λαμβάνοντας υπόψιν πως για την επίτευξη ολοκληρωμένης αειφορικήςανάπτυξης εντός μιας κοινωνίας οφείλεται η κοινωνία να είναι δυναμική οικολογικά,
οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και να διατηρεί τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ( Ανδρεοπούλου, 2008 ),περάσαμε μεταξύ άλλων  σε σχέδια δράσεων με στόχο να αναδείξουμε τη σχέση μεταξύ τουρισμού  και περιβάλλοντος.Μέσα από τις δράσεις μας ευαισθητοποιήσαμε τη μαθητική μας κοινότητα και την τοπική κουνωνία τονίζοντας πως  το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και η στενή τους σχέση αντανακλά τη σχέση της ανθρώπινης δραστηριότητας με την ιστορία και τη λαϊκή παράδοση, δηλαδή την ταυτότητα των λαών.
Στην πλειοψηφία των ορισμών της αειφόρου ανάπτυξης τονίζεται ότι, σύμφωνα με την αειφορία, όλοι οι φυσικοί πόροι
πρέπει να χρησιμοποιούνται με σεβασμό, ώστε οι μελλοντικές γενιές να καλύπτουνεπαρκώς τις ανάγκες τους ( Tietenberg, 1992 ). Ακόμα, έχει εκφραστεί και η αντίληψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν καθιστά τον κόσμο έτοιμο για τις μελλοντικέςγενιές, αλλά καλλιεργεί μια βάση πάνω στην οποία ο μελλοντικός κόσμος δύναται ναοικοδομηθεί ( Alanne&Saari, 2005 ). 
Δεν μπορούσε να μην αποτελεί πρόκληση και για την σχολική μας μονάδα  να αναδείξουμε πως είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι φυσικοί πόροι, δίχως να είναι επιβλαβές και επικίνδυνοι για το περιβάλλον, ώστε να γίνονται κατανοητές οι ανάγκες της τωρινής, αλλά και της μελλοντικής κοινωνίας(Obataetal, 2005).